Gå direkt till innehåll
De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till.
De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till.

Blogginlägg -

Höga Kusten ska bli klimatneutralt 2030

De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till. Tillsammans ansöker de om att bli en av Viable Cities 20 pionjärstäder och skynda på omställningen för att bli klimatneutrala till 2030. Arbetet ska ha fokus på tre områden: en hållbar destination, företagens hållbara omställning och att mobilisera medborgarnas kraft.

− Genom att samverka mellan kommunerna i Höga Kusten och samtidigt kroka arm med universitet, företag och medborgare kommer vi att komma längre på kortare tid i arbetet för klimatneutralitet, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik och ordförande för Höga Kusten Destinationsutveckling.

I Viable Cities satsning ”Klimatneutrala Städer” ingår redan nio städer och nu efterlyses ytterligare elva pionjärstäder. Höga Kusten-kommunerna Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors och Sollefteå söker nu tillsammans fem miljoner kronor till projektet.

− Att arbeta för klimatneutralitet kräver samverkan mellan många olika aktörer. Därför är det självklart för oss att bygga på det goda samarbete som redan finns inom Höga Kusten, samtidigt som vi stärker utbytet av erfarenheter i dessa frågor mellan Höga Kusten och Umeå, fortsätter Per.

Att använda ny teknik och driva på digitaliseringen blir en nyckel för att hitta effektivare lösningar och möjligheter att ta vara på slumrande resurser i lokalsamhället.

− Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer och därmed en viktig arena för att kraftsamla arbetet med att bli klimatneutrala. Här, liksom i resten av vårt län, finns en handlingskraftig befolkning, innovativa företag och forskningscentra. Vi klarar omställningen om vi samverkar.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmet genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Satsningen ska även bidra till en kraftsamling från flera nationella myndigheters och organisationers sida för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt så att det bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen.

− Den här satsningen går hand i hand med vår strategi mot 2030, och jag hoppas verkligen att vi får det här projektet, avslutar Mia Karlsson, VD på Höga Kusten Destinationsutveckling. 

Läs mer på: viablecities.se


För mer info kontakta:

Joel Libell, 070-36 22 209, Höga Kusten Destinationsutveckling

Frida Knutsson, 073-275 10 84, Örnsköldsviks kommun

Daniel Johansson, 0661- 134 82 89, Härnösands kommun

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Mia Karlsson

  Mia Karlsson

  Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05