Gå direkt till innehåll
Maria Lundkvist, verksamhetsledare på Höga Kusten Turistservice, ser fram emot att prata om turistservicens utveckling på Visitas Destinationsdagar.
Maria Lundkvist, verksamhetsledare på Höga Kusten Turistservice, ser fram emot att prata om turistservicens utveckling på Visitas Destinationsdagar.

Nyhet -

Höga Kusten inbjuden att prata på Visitas Destinationsdagar i Stockholm

Fler och fler destinationer anpassar sin turistservice efter besökarnas behov. InfoPoints, digitala verktyg och sociala kanaler är några av de vägar som dagens besökare använder sig av när de vill få information eller inspiration om en destination. Höga Kusten var tidigt ute i detta förändringsarbete och skapade en ny och gemensam turistservice för hela destinationen. Den 14 november är Höga Kusten Turistservices verksamhetsledare Maria Lundkvist inbjuden att tala på Visitas Destinationsdagar om den resa Höga Kusten gjort.

Visita är namnet på bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen. Årligen arrangerar Visita Destinationsdagar för alla som arbetar inom besöksnäringen. Förutom att ta del av ny information och skapa kontakter syftar dagarna till att inspirera och ta del av andra destinationers arbete. Under höstens Destinationsdagar är en programpunkt ”Goda exempel från destinationer” och tillsammans med Helsingfors och Vemdalen är Höga Kusten inbjuden att prata.

Stort intresse för Höga Kustens arbete

– Det är väldigt roligt att vi får dela med oss av alla de satsningar på besöksnäringen vi gjort i Höga Kusten, där arbetet med att skapa en ny gemensam besöksservice är en viktig del, förklarar Peter Holmqvist, vd på Höga Kusten Destinationsutveckling. – Många är nyfikna på vårt arbete och vi tar regelbundet emot andra destinationer som vill träffa oss och våra många duktiga entreprenörer. Det är viktigt att komma ihåg att vi är många som tillsammans arbetar med varumärket Höga Kusten. Att just vi blivit inbjudna som ett gott exempel känns inspirerande och det är alltid lärorikt för oss att ta del av hur andra destinationer arbetar. 

Turistservice efter besökarens behov

Sommaren 2017 lanserades Höga Kusten Turistservice, som är en del av det kommunala bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling. Inför lanseringen hade fyra helårsöppna turistbyråer ersatts av 40 InfoPoints. En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats som alltid är en del av en annan verksamhet t.ex. ett hotell eller ett välkänt besöksmål. Förutom ett gemensamt säsongsöppet turistcenter vid Högakustenbron gjordes stora satsningar på en mobil turistservice och på den digitala närvaron. Målet har hela tiden varit att finnas där besökaren är och kunna hjälpa till både, före under och efter deras besök. – Detta förändringsarbete är en resa som på många sätt bara har börjat. Tillsammans med våra InfoPoints, entreprenörer och feedback från våra besökare kommer vi att fortsätta utveckla konceptet, så att vi i framtiden kan erbjuda en ännu bättre turistservice anpassad efter besökarnas behov, avslutar Maria Lundkvist.  

För mer information kontakta, Maria Lundkvist, 070-767 00 67.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Mia Karlsson

Mia Karlsson

Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05