Gå direkt till innehåll
Höga Kusten levererar återigen på topp

Nyhet -

Höga Kusten levererar återigen på topp

Majoriteten av Höga Kustens besökare är väldigt nöjda med sin vistelse. I en färsk undersökning som Region Västernorrland och Höga Kusten Destinationsutveckling låtit göra svarar 94 procent att resmålet lever upp till deras förväntningar.

Den 13 mil långa Höga Kusten-leden sträcker sig genom hela världsarvet, från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Leden är indelad i 13 etapper och i sommar kunde vandrarna med hjälp av unika QR-koder utspridda längs med leden ge sina åsikter om sin upplevelse. Nu är svaren sammanställda och arbete pågår för att göra leden ännu bättre.

– Fantastiskt kul! Kul också att föreningarna som sköter lederna får ett kvitto från många nöjda vandrare. Det finns alltid förbättringspotential på en tretton mil lång led men överlag är resultatet något att vara stolt över. Nöjda besökare kommer tillbaka. Nu har vi tankar om hur vi kan höja Höga Kusten-leden ytterligare, säger Niklas Selin, projektledare vid Region Västernorrland.

Exempel på sådant som efterfrågas längs Höga Kusten-leden är mer faciliteter så som vatten eller rastplatser. Andra vill ha fler öppna matställen och mer information om sevärdheter längs leden.Något som projektet:Ledutveckling för företagsutveckling nu ska ta hänsyn till i fortsatt arbete.

Naturen imponerar

Majoriteten av de som deltagit i undersökningen har vandrat i Kramfors kommun. Därefter har närmare tolv procent utgått från Örnsköldsvik och sju procent har vandrat flera etapper längs med Höga Kusten-leden. Många besökare är imponerade, inte minst av naturen och vyerna. De beskriver naturen som spektakulär och enastående.

Över förväntan

Citat från besökare:

“Allt var enligt mina förväntningar. Oavsett vad man går upp på för berg så är allt så naturligt men ändå tillrättalagt så att det är lätt att hitta.”

“Över förväntan och det har verkligen blivit bättre med åren tack vare mer uppmärksamhet och fler turister.”

”Det var fantastiskt, jättefina vyer och bra skött led.”

– Jätteroligt att vi återigen fått bekräftat att Höga Kustens varumärke är mycket starkt bland målgruppen friluftsintresserade i Sverige. Mer än 95 procent av de tillfrågade potentiella besökarna känner till Höga Kusten-leden och mer än 90 procent ser Höga Kusten som ett framtida resmål. Vi pratar ofta om fler produkter på hyllan och det framgår att besökarna vill ta del av aktiviteter som klättring, kajak och vandringsupplevelser. Även matställen, campingplatser och andra sevärdheter lyfts som viktiga reseanledningar. Vår duktiga näring arbetar året runt med att utveckla destinationens utbud gällande dessa bitar, säger Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling.

Om undersökningen

Undersökningens urval har bestått av respondenter som har besökt Höga Kusten-leden senaste året. Insamlingen har skett med hjälp av 23 unika QR-koder utspridda längs med Höga Kusten-leden, onlinepaneler samt mejlutskick till Höga Kustens intressentregister. Svarsinsamlingen pågick från och med 17 juni till och med 22 september. Antal svarande: 294.

Resultatet från undersökningen som gjorts bland de som besökt Höga Kusten-leden
LÄNK Höga Kusten Besökare - Dashboard

Resultatet från undersökningen som gjorts bland potentiella besökare, det vill säga sådana som funderar på att besöka Höga Kusten och ännu inte gjort det.

LÄNK Höga Kusten Potentiella Besökare - Dashboard

För mer information kontakta:

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling, mia@hkdest.se

Niklas Selin, projektledare Region Västernorrland, niklas.selin@rvn.se

Ämnen

Kategorier

Regioner