Gå direkt till innehåll
44,7 MSEK till Höga Kustens landsbygder

Pressmeddelande -

44,7 MSEK till Höga Kustens landsbygder

Den 2 juni 2022 kom beskedet från Jordbruksverket som vi alla väntat på! Leader Höga Kustens nya landsbygdsstrategi har blivit godkänd och tilldelas en budget på 44,7 miljoner för programperioden 2023-2027.

– Beskedet är efterlängtat och nu kan vi äntligen börja planera framåt tillsammans med alla våra utvecklingsnätverk, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare för Leader Höga Kusten. Pengarna ska användas för att genomföra den strategi som vi jobbade fram tillsammans med många engagerade personer, företagare och organisationer under 2021. Målen i strategin ska nås genom att finansiera lokalt viktiga utvecklingsprojekt. Vår förhoppning är att kunna öppna för ansökningar kopplade till den nya strategin och budgeten i början av nästa år.

Totalt omfattar programmet Leader 2023-2027 i Sverige 40 områden med en total budget på 1,7 miljarder. Av den budgeten tilldelades Leader Höga Kusten 44 734 870 SEK, vilket medfinansieras av kommunerna och regionen med 33%. Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU där de offentliga parterna, näringslivet och de ideella organisationer i ett leaderområde, jobbar tillsammans för att nå lokala mål utifrån lokala behov. Leaderområdet Höga Kusten innefattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

– Vi är nöjda över den utvecklingsbudget vi blivit tilldelade, säger Mia Karlsson, Höga Kusten Destinationsutveckling, som är ordförande för Leader Höga Kusten. Vi har kunnat ta höjd i vårt äskande då våra medfinansiärer, kommunerna och Regionen ser den utveckling som blir möjlig och att Leaderarbetet ger stora uppväxlingseffekter. Detta går hand i hand med de mål och strategier som är satta för Höga Kusten som helhet - och tillsammans jobbar vi mot visionen: Alltid en nivå till!

Utvecklingsbudgeten innebär att Leader Höga Kusten kommer kunna fortsätta bevilja spännande och bra projekt för utveckling inom våra bygder, med fokus på våra tre mål i den nya landsbygdsstrategin:

  • Stärka Höga Kusten som attraktiv plats
  • Främja omställning till ett hållbart Höga Kusten
  • Förbättra inkludering och mångfald

Mer om Leader Höga Kusten kan du läsa på leaderhogakusten.se

För frågor och mer information kring detta kontakta Leader Höga Kustens verksamhetsledare Jenny Edvinsson på telefon 070 647 14 80.

Ämnen

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Kontakter

Jenny Edvinsson

Jenny Edvinsson

Verksamhetsledare Leader Höga Kusten 070-6471480