Gå direkt till innehåll
Attitydundersökningen visar att det finns en fortsatt stor framtidstro kopplad till turismen i Höga Kusten. Många ser stor utvecklingspotential i form av exempelvis fler hotell och boenden, bättre infrastruktur och större aktivitetsutbud.
Attitydundersökningen visar att det finns en fortsatt stor framtidstro kopplad till turismen i Höga Kusten. Många ser stor utvecklingspotential i form av exempelvis fler hotell och boenden, bättre infrastruktur och större aktivitetsutbud.

Pressmeddelande -

All time high – och fortsatt stor framtidstro till ökad turism i Höga Kusten

Boende i Höga Kusten är fortsatt positiva till ökad turism visar en attitydundersökning som Research One gjort på uppdrag av Höga Kusten Destinationsutveckling. Av 600 tillfrågade svarar hela 84 % att de är positiva till att turismen i destinationen ökar. När också 2022 års siffror nyligen presenterades registrerar Höga Kusten ett nytt rekordår med 687 368 gästnätter, en ökning med 13% jämfört med gamla rekordåret 2019.

– Det är roligt att läsa Tillväxtverkets rapport och se att Höga Kusten går fortsatt starkt. Våra utländska gäster är tillbaka efter pandemin och har under samma period ökat med 17 %. Även campinggästerna har hittat tillbaka och den marknaden växer, säger Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling.

Sverige är ett av få länder i Europa som är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Och när Höga Kusten har ökat med 17 % har riket i stort ökat med 1 % under samma period.

Attitydundersökningar – ett bra verktyg

Förutom att besökarna är betydelsefulla för destinationens fortsatta utveckling är lokalbefolkningen viktig. Höga Kusten är känd för sin trevliga atmosfär och där spelar lokalbefolkningens attityder och värdskap en stor roll. Att regelbundet genomföra attitydundersökningar är ett bra verktyg för att kolla pulsen bland lokalbefolkningen och är ett led i arbetet med hållbar destinationsutveckling.

Intäkter till näringslivet och kommunerna, ökad sysselsättning och bättre utbud för oss som bor här är några av de positiva effekter de intervjuade pekade på.

– Många fritextsvar lyfte också att det är roligt när det kommer besökare, att fler får uppleva hur vackert vi bor. Höga Kusten-borna är väldigt fina ambassadörer och hela 93 % kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att besöka destinationen, säger Maria Lundkvist, Verksamhetsledare för Höga Kusten Turistservice.

Några risker som nämns med ökad turism är miljöpåverkan, nedskräpning, ökad biltrafik och slitage.

Boende i världsarvet än mer positiva

Research One har också i uppdrag från Länsstyrelsen Västernorrland gjort en liknande attitydundersökning, men då endast med boende i världsarvet. Många av Höga Kustens främsta besöksmål ligger i världsarvet där Skuleberget och Skuleskogens Nationalpark är stora dragare under främst sommarmånaderna.

– I den undersökningen ser vi att de svarande till och med är mer positiv till ökad turism. Närmare 6 av 10 uppger att det är lagom antal besökare under sommarmånaderna, medan nästan 30 % anser att de är för få besökare och man välkomnar fler, säger Mia.

Sett till årets övriga 9 månader framkommer det att en stor majoritet anser att de kommer för få besökare. Näringen i Höga Kusten tillsammans med andra aktörer satsar också på att skapa fler reseanledningar under årets alla dagar.

– 2022 är det nya rekordåret gällande kommersiella gästnätter i Höga Kusten. Men även för det goda värdskapet med stolta medborgare, duktiga och modiga entreprenörer. Samverkan där emellan borgar för att det blir än mer attraktivt att besöka, flytta till eller etablera sig i vårt Höga Kusten. Vi är otroligt stolta över den plats vi har förmånen att kalla vårt hem, avslutar Mia Karlsson.

Attitydundersökning Höga Kusten: 600 intervjuer har gjorts med boende i Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå och Kramfors. Intervjuerna i de fyra kommunerna har mätts tillsammans och var för sig. Resultatet är samstämmigt. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan attityden i de olika kommunerna. 2018 gjordes samma undersökning och siffrorna var även då mycket höga. Siffran på de som var positiva till att turismen ökade låg på otroliga 97 % och rekommendationsgraden på 96 %. De något lägre siffrorna i den senaste undersökningen kan ha ett samband med de oroligheter som är i världen just nu med bland annat inflation och höga elpriser.

I attitydundersökningen med boende inom världsarvet gjordes 421 interjuver. Beställare Länsstyrelsen Västernorrland.

Välkommen att ta del av gästnattsstatistiken och attitydundersökningen

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.