Gå direkt till innehåll
Fler utländska turister ska hitta till Höga Kusten!

Pressmeddelande -

Fler utländska turister ska hitta till Höga Kusten!

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer där de kommersiella gästnätterna mellan 2010 och 2017 har ökat med 42 %. Även om destinationen mot bakgrund av flertalet analyser räknar med att även fortsättningsvis kunna locka fler svenska besökare, så behöver Höga Kusten även stärka sin internationella exponering och attraktionskraft. På så vis säkerställs en hållbar tillväxt av besöksnäringen i vårt område.

7,5 miljoner kronor öronmärkta för turismexport

Turismföretagen och det offentliga i Höga Kusten har de senaste åren framgångsrikt formerat sig kring en gemensam strategi och ett tydligt varumärke. För att kunna ta nästa steg i destinationens utveckling samverkar nu Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling i en gemensam satsning för att öka andelen utländska besökare. Inom ramen för projektet ska destinationens förståelse för den internationella resenärens behov öka, liksom även förutsättningarna att nå rätt målgrupp med Höga Kustens utbud och unika säljfördelar.

Strategiskt viktig satsning för Höga Kusten

Inom kort anställer destinationen sin första exportsäljare som kommer få en nyckelroll i projektet. ”Vi upplever redan idag ett ökat intresse från våra prioriterade marknader och kommer tack vare ny expertkompetens ha bättre förutsättningar att konvertera intresse till konkreta internationella affärer för turismföretagen i Höga Kusten.” säger Maarja Edman, analysansvarig vid Höga Kusten Destinationsutveckling.

Projektets aktiviteter i korthet

Projektets aktiviteter avser att öka destinationens exponering i Finland, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Österrike. Detta bl.a. tack vare strategisk samverkan och nya partnerskap med Visit Sweden. Höga Kusten kommer att synas på internationella resemässor, i utländsk press och via olika mediala samarbeten. Företagens förutsättningar att möta den utländska besökarens behov kommer att stärkas med hjälp av kompetenshöjning, affärsutvecklingsprogram och översättningscheckar. För ändamålet anpassat material kommer att stärka Höga Kustens attraktionskraft på de utvalda marknaderna.

Höga Kusten på Export

Projekttid: 1.1.2019 – 31.12.2021

Projektparter: Höga Kusten Turism AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Finansiärer: Höga Kusten Destinationsutveckling AB | Region Västernorrland | Härnösands kommun | Kramfors kommun | Sollefteå kommun | Örnsköldsviks kommun | Höga Kusten Turism | Europeiska regionala utvecklingsfonden

För mer information:

Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 696 64 32

Maarja Edman, analysansvarig Höga Kusten Destinationsutveckling, 070 320 87 00 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Presskontakt

Mia Karlsson

Mia Karlsson

Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05