Gå direkt till innehåll
Forskningssamarbete tar Höga Kusten en nivå till

Pressmeddelande -

Forskningssamarbete tar Höga Kusten en nivå till

Till våren inleder Höga Kusten Destinationsutveckling och Mittuniversitetets turismforskningscentrum, ETOUR, ett spännande forskningsprojekt. Projektet vill undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och grön omställning av företag inom besöksnäringen.

– Likt andra destinationer står Höga Kusten inför utmaningen att utveckla vår plats utan att på längre sikt skada natur eller samhälle. Därför ser vi en styrka i att tillsammans med kunniga forskare från ETOUR utforska vägen framåt – både för vår plats bästa och som hjälp till andra destinationer och företag, säger Joel Libell, Strategisk utveckling - Hållbarhet, Höga Kusten Destinationsutveckling.

Många destinationer och företag är rädda för att de inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete tillräckligt mycket, eller det omvända, att de överdriver sitt hållbarhetsarbete så att de skapar löften som de inte kan hålla. Det behövs en balans däremellan för att skapa värde för besökaren och ett trovärdigt varumärke. Samtidigt som det attraherar rätt gäster med ett hållbart beteende. Detta vill forskarna i projektet "Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling" bidra till.

Höga Kusten som partner

I Höga Kustens gemensamma besöksnäringsstrategi 2030, med tillhörande varumärkesplattform, ligger fokus på samverkan, förståelse och engagemang med en koldioxidneutral destination som målsättning. I detta projekt ska forskarna ur besökarens perspektiv utvärdera hållbarhetsaspekterna i destinationens varumärke, samt testa ett verktyg för att se hur de här aspekterna påverkar attraktionskraften och trovärdigheten.

– Höga Kusten som destinationsbolag är intressant eftersom de dels har en befintlig varumärkesplattform och de dels tydligt fokuserar på hållbarhetsarbete. Vi vill titta på hur de kan sy ihop hållbarhetsarbetet med varumärket så att det faktiskt betyder någonting, säger professor och projektledaren Maria Lexhagen.

– I dag använder de mycket storytelling i sin marknadsföring, så vi kommer utifrån det att bygga olika kommunikativa insatser och testa med webbpaneler vilka ingredienser som fungerar och "träffar rätt" när man kommunicerar hållbarhet, säger Maria Lexhagen.

En del i verktygslådan

Resultatet från experimentet blir en del i Höga Kustens digitala verktygslåda för varumärkesarbete, som företag kan använda för att anpassa olika kommunikativa insatser mot olika målgrupper. Det blir en win-win eftersom destinationen och företagen får konkreta tips på hur de kan jobba med hållbarhetskommunikation och marknadsföring, samtidigt som destinationsbolaget får ett tydligare varumärke där de håller vad de lovar. Förhoppningsvis kan budskap om hållbarhet också uppmuntra till ett hållbart gästskap.

Vi ser det som en stor styrka att denna forskning även kommer resultera i konkreta och användbara tips både för företagen och destinationen. Vi tror att denna forskning kommer att kunna stärka svensk besöksnäring och bidra till det långsiktiga utvecklingsarbetet, helt i linje med Höga Kustens Besöksnäringsstrategi mot 2030, avslutar Joel Libell.

Detta är ett av de tre projekten som beviljats medel från BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond).

Projektperiod: 230401-250430

Forskningscenter: ETOUR

För mer information kontakta:

Joel Libell, joel@hkdest.se eller 070-362 22 09.

Maria Lexhagen, maria.lexhagen@miun.se eller 010-14 283 39.

Ämnen

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Kontakter

Joel Libell

Joel Libell

Strateg, naturturism och hållbarhet 070-362 22 09