Gå direkt till innehåll
Höga Kusten mot nytt sommarrekord!

Pressmeddelande -

Höga Kusten mot nytt sommarrekord!

Besöksnäringen i Höga Kusten vittnar om att man för 6:e året i rad går mot rekordomsättning och fler besökare än tidigare år. ’Det är oerhört glädjande, och viktigt för utvecklingen av destinationen, att den snabba tillväxt vi har upplevt hittills inte avtar utan att denna positiva trend fortsätter även i år.’ – säger Peter Holmqvist, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Den officiella statistiken från SCB kommer först kunna redovisas i oktober, men redan nu pekar alla indikatorer, och företagens egna vittnesmål, mot att destinationen även i år kommer kunna se tillbaka på en framgångsrik sommarsäsong.

Boendeanläggningar, restauranger och aktivitetsföretag intygar att besökarna under sommar-månaderna har strömmat till Höga Kusten som aldrig förr. Gästhamnar rapporterar ökad beläggning, skärgårdstrafiken har transporterat fler passagerare än tidigare och kulturevenemangen runtom i destinationen gläds åt många besökare.

Strategisk utlandsatsning tillsammans med Visit Sweden har gett resultat.

För första gången har Höga Kusten och Visit Sweden samverkat kring en kampanj mot den finska marknaden och redan denna sommar välkomnar destinationen fler gäster från granlandet i öst.

’Finland är en av våra prioriterade marknader och vi gläds med entreprenörerna som redan i år kan dra nytta av satsningen som egentligen ska ses som en mer långsiktig positionering av Höga Kusten på en av våra viktigaste utlandsmarknader.' – fortsätter Peter Holmqvist.

Fler vill uppleva Höga Kusten – och bara Höga Kusten.

Glädjande är också att fler besökare än tidigare år anger Höga Kusten som sitt huvudresmål för semestern och inte som en del av en större rundresa. Detta betyder att en större del av besökarnas resekassa blir kvar i Höga Kusten.

’Detta tyder på att destinationens attraktionskraft har ökat. Vi har fler unika besöksanledningar och når ut till våra målgrupper bättre. Helt enkelt ett bevis för att Höga Kusten erbjuder det besökarna vill uppleva.’ – avslutar Peter.


Kontaktpersoner:
Peter Holmqvist (VD) – 070 696 64 32, peter@hkdest.se.
Maarja Edman (analysansvarig) – 070 320 87 00, maarja@hkdest.se.

Mer information:
Vi tipsar gärna om företag som kan exemplifiera destinationens framgång

Ämnen

Kategorier


Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014 och har som uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Den unika naturen och rekordstora landhöjningen efter inlandsisen gjorde Höga Kusten till ett världsarv vid millennieskiftet. Nu tas nästa steg. Höga Kusten ska bli ett internationellt destinationsmål, där flertalet aktörer samverkar. 

Presskontakt

Mia Karlsson

Mia Karlsson

Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05