Gå direkt till innehåll
Höga Kustens smaker in på NASDAQ!

Pressmeddelande -

Höga Kustens smaker in på NASDAQ!

En av Höga Kustens tillgångar förutom den fantastiskta naturen är de unika smakerna. Tillsammans blir det en stark reseanledning, där Visitor Center redan i dag under sommartid har närmare 20 000 besökare. Och inte kommer det bli mindre när bolaget öppnas upp på världsmarknaden. Varumärket Höga Kusten växer sig genom de drivna entreprenörerna utanför vårt lands gränser - och vi välkomnar nu världen att investera, smaka på samt besöka Höga Kusten.


HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR FINANSIELL INFORMATION FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022

Nasdaq Stockholm AB har idag den 14 april 2022 godkänt High Coast Distillery AB:s (publ) (”High Coast Distillery” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet "HIGHCO B" med ISIN-kod SE0003848613.Första dag för handel är den 21 april 2022.


Kort om High Coast Distillery

High Coast Distillery grundades 2007 av en grupp whiskyintresserade vänner under namnet Ådalen Destilleri AB. Avsikten var att starta ett whiskydestilleri på plats i det gamla kraftverket på Box i Bjärtrå. År 2010 fanns produktionsutrustning och de första medarbetarna på plats och i december 2010 fylldes det första fatet.

Bolaget tillverkar kontinuerligt single malt whisky och intäkterna fördelar sig över tre intäktsben där flaskförsäljning står för cirka 57 procent, fatförsäljning cirka 32 procent och besöksverksamhet för cirka 11 procent. Cirka 80 procent av Bolagets flaskförsäljning under 2021 skedde i Sverige och 20 procent genom export till ett tiotal marknader världen över. Bolaget har per dagen för Bolagsbeskrivningen 22 medarbetare varav 18 är placerade på plats vid destilleriet i Bjärtrå.

Under perioden januari-mars 2022 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 8,1 MSEK med ett nettoresultat om -364 TSEK. Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets balansomslutning till cirka 196,3 MSEK. Under januari 2022 slutförde Bolaget företrädesemission som inbringade Bolaget totalt 19,7 MSEK före emissionskostnader till en teckningskurs om 40 SEK/aktie. Under 2021 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 59,6 MSEK med ett nettoresultat om cirka 11,7 MSEK. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets balansomslutning till 185 MSEK.

Kommentar från Henrik Persson, VD

”Notering på Nasdaq First North är en milstolpe för High Coast Whisky och ett avstamp mot en framtid med fantastisk whisky, bra möjligheter och en spännande tillväxtresa. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som fram tills idag har bidragit till att sätta High Coast Whisky på världskartan.”

Kommentar från Anders Källström, styrelseordförande

”Det är en stor och viktig dag i vårt bolags historia. Nu skapas en solid plattform med höga utvecklingsambitioner för de kommande åren.”

Bakgrund och motiv

Bolaget har producerat sprit sedan hösten 2010 och producerar idag cirka 280 000 LPA[1] per år vid anläggningen i Sörviken, Bjärtrå. Bolaget har mer än 14 000 fat med mognande whisky i sitt lagerhus. Det finns därutöver ungefär 4 500 unika fatägare i Bolagets fatägarprogram, där kunder äger personliga fat om cirka 40 liter per fat.

High Coast Whisky finns i Systembolagets ordinarie sortiment med serien Origins som innehåller produkterna Berg, Älv, Hav och Timmer. Utöver dessa säljs produkter i begränsade utgåvor med jämna mellanrum. Dessutom exporteras Bolagets whisky till ett tiotal marknader globalt. Bolaget har haft en försäljningsexpansion på såväl den svenska som den internationella marknaden de senaste två åren med mellan 12 och 30 procent per år. Vid destilleriet i Bjärtrå har Bolaget ett besökscentrum med möjligheter till whiskyprovningar, rundvisningar och förtäring av mat och dryck.

Det är styrelsens bedömning att Noteringen på Nasdaq First North är ett logiskt steg i Bolagets utveckling. Genom Noteringen förväntas High Coast Distillery få bättre tillgång till kapitalmarknaden. Den ytterligare exponering som det innebär att vara ett noterat bolag på Nasdaq First North förväntas Bolaget ha nytta av vid sin fortsatta expansion både i Sverige och utomlands.

Aktier och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på totalt 5 560 009 aktier, varav 1 929 970 A-aktier och 3 630 039 B-aktier.

Notering på First North Growth Market och bolagsbeskrivning

Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet "HIGHCO B" med ISIN-kod SE0003848613. Bolaget har sedan 2011 handlats månadsvis på Pepins och har cirka 1 600 aktieägare. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har High Coast Distillery upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.highcoastwhisky.seoch som bifogas till detta pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar Bolagets rådgivare i samband med noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Persson, CEO

High Coast Distillery AB (publ)

henrik.persson@highcoastwisky.se

+46 70 552 02 72

Om High Coast Distillery

High Coast Distillery AB (publ) grundades 2007. Bolaget tillverkar, lagrar, buteljerar, marknadsför och säljer single malt whisky i Sverige, men exporterar även whisky till ett tiotal marknader världen över. Bolaget nyttjar de unika förutsättningarna som Höga Kusten och det nordliga klimatet ger för att göra enastående whisky till livsnjutare över hela världen.

Denna information är sådan information som High Coast Distillery AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 kl. 11:15 (CEST).

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB | 08-503 01 550 | ca@mangold.se

Ämnen

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.