Gå direkt till innehåll
Nu lyfter vi Höga Kustens smaker

Pressmeddelande -

Nu lyfter vi Höga Kustens smaker

”Framtidens smakdestinationer” – är ett samarbetsprojekt mellan LRF Västernorrland och destinationerna Höga Kusten och Sundsvall. Projektet innebär insatser för ökad lokal stolthet, mer lokal mat och unika produkter och upplevelser.

Målet är att projektet ska leda till:
- Ökad andel lokalt producerade råvaror i länets restauranger.
- Tio kvalitativa mat- och smakupplevelser av hög internationell klass.
- En etablerad struktur för samarbete och utbyte mellan producenter, restauranger och aktörer i besöksnäringen.
- Ett förslag på framtida organisering, framtaget i samråd med näringen utifrån en affärsmässig modell.

– ”Framtidens smakdestinationer” är ett viktigt nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Besökarna efterfrågar kvalitativa smakupplevelser och projektet möjliggör en ännu kraftfullare satsning, säger Peter Holmqvist, vd Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

”Framtidens smakdestinationer” – är ett samarbetsprojekt mellan LRF Västernorrland och destinationerna Höga Kusten och Sundsvall. Projektet kommer att pågå under två år.

För mer information kontakta Annika Fälldin LRF, 070-267 67 47 eller LRF Västernorrlands webplats

Ämnen

Kategorier

Regioner


Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Presskontakt

Mia Karlsson

Mia Karlsson

Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05