Gå direkt till innehåll
Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen

Pressmeddelande -

Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen

Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling och tre andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer ett treårigt projekt för att tillsammans genom gränsöverskridande samarbete öka synligheten och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.

Projektet ska förstärka och utöka samarbete mellan regionens små och medelstora företag med fokus på besöksnäring så att vi i regionen kan erbjuda gränsöverskridande och unika produkter. Exportmogna företag i hela regionen ska samverka med destinationsbolagen kring gemensam produktutveckling. "Projektet möjliggör att produktpaketen lyfts fram i större sammanhang vid både internationella och nationella resemässor, workshops och även digitalt." berättar projektledare Marianne Sjöström, Kvarkenrådet.

Utökat och förstärkt samarbete stärker besöksnäringen

Det huvudsakliga målet är att fler utländska och inhemska researrangörer ska erbjuda området via sitt programutbud. Destination Kvarken ska tack vare gemensam marknadsbearbetning öka antalet besökare till området. Vidare ska det mediala intresset för destinationen väckas för att få större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Destinationsbolagen som är verksamma i projektet är Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten Destinationsutveckling, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola, Visit Jakobstad Region samt Visit Kristinestad. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

"Destination Kvarken omsätter direkta lärdomar som tidigare gränsöverskridande projekt har indikerat, bl.a. att ett större område, där två länder ingår i samma resa gör destinationen attraktivare för researrangörer och slutkund." fortsätter Sjöström. "Kommunikationerna och speciellt färjeförbindelsen Wasaline över Kvarken ger goda möjligheter till både internationell och nationell konkurrenskraft. I Kvarkenregionen har vi en outnyttjad potential. Researrangörerna ser vår region speciellt intressant eftersom långväga gäster gärna besöker två länder när de besöker Norden." tillägger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Höga Kustens synlighet stärks i strategiskt viktiga sammanhang

"Vi har mycket goda erfarenheter av tidigare gränsöverskridande samarbete inom besöksnäringen som har lett till fler affärer och ökad exponering för Höga Kusten. Därför ser vi nu fram emot att fördjupa samarbetet ytterligare för att tillsammans med andra starka aktörer erbjuda destinationens utbud till nya målgrupper som vi inte hade kunnat bearbeta på egen hand." konstaterar Maarja Edman, analysansvarig Höga Kusten Destinationsutveckling.

Projektet ska bidra till att tillväxt skapas, inte bara genom internationalisering, utan också med ett riktat fokus på digitalisering, forskning och utveckling och de utvecklingsmöjligheter som detta erbjuder när det gäller att förbättra konkurrenskraften för besöksnäringen i regionen. Denna kompetens kommer Hanken Svenska handelshögskolan att bidra med i projektet.

”Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”

För mer information:

http://www.kvarken.org/projekt/destinationkvarken

Marianne Sjöström, Projektledare Kvarkenrådet, +358 40 678 8375

Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet, +358 50 918 6462

Maarja Edman, analysansvarig Höga Kusten Destinationsutveckling, 070 320 87 00

Destination Kvarken

Projekttid: 1.8.2018 – 31.7.2021

Projektparter: Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Finansiärer:

Interreg Botnia-Atlantica | Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (Seinäjoki) (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)

Ämnen

Regioner


Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Presskontakt

Mia Karlsson

Mia Karlsson

Presskontakt VD Höga Kusten Destinationsutveckling 070 - 360 24 05