Gå direkt till innehåll
Världsarvet Höga Kusten ska arbeta med hållbar platsutveckling

Pressmeddelande -

Världsarvet Höga Kusten ska arbeta med hållbar platsutveckling

Länsstyrelsen har beviljats 1 138 350 kr projektmedel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling” för att tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling arbeta för en hållbar besöksnäring i världsarvet Höga Kusten.

Världsarvet Höga Kusten är en viktig svensk destination med potential att nå ännu fler besökare. Projektet avser att utveckla samarbetet mellan världsarvsförvaltningen och besöksnäringen. Syftet är att bygga förutsättningar för en hållbar turism. En gemensam handlingsplan ska tas fram som stakar ut vägen framåt. Tydligare roller och gemensamma prioriteringar ska leda till en proaktiv och strategisk samverkan mellan Länsstyrelsen och Höga kusten Destinationsutveckling. En särskild kunskapssatsning ska genomföras för att bidra till en ökad stolthet för världsarvet i lokalsamhället. Detta ska leda till att fler invånare involverar sig i världsarvsarbetet.

– Att få möjlighet att arbeta proaktivt och fördjupa samarbetet med Höga Kusten Destinationsutveckling för att utveckla världsarvet till en hållbar destination kommer vara väldigt viktigt, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare för Höga Kusten.

– Dessutom kommer projektet arbeta med att förbättra den lokala kunskapen och stoltheten för världsarvet. Detta är något vi sedan tidigare identifierat som ett viktigt utvecklingsområde för världsarvets förvaltning.

– Hållbar platsutveckling utgår från platsen förutsättningar och tar hänsyn till både lokalbefolkningen, besökarnas, företagens, civilsamhällets och det offentligas behov, säger Joel Libell, strateg på Höga Kusten Destinationsutveckling.

– Detta projekt går helt i linje med vår Strategi 2030, och dess strategiområden och den samverkan som vi i Höga Kusten är kända för.

Världsarv och biosfärområden från norr till söder
Tillväxtverket gör en särskild satsning på totalt åtta projekt med utvalda världsarv och biosfärområden, där världsarvet Höga Kusten alltså är ett. Projekten ska utifrån Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer utveckla platser för att öka den lokala attraktionskraften. De världsarv som beviljats medel är: Höga kusten och Kvarkens skärgård Hälsingegårdarna, Hansestaden Visby, Grimeton Radiostation och Örlogsstaden Karlskrona.

För mer information, kontakta:

Patrik Bylund, världsarvssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland

073-275 16 35

Patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Joel Libell, strateg Höga Kusten Destinationsutveckling AB

070-362 22 09

joel@hkdest.se


Ämnen

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.